Alperen Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD. ŞTİ.
 
Trafik Sigortaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Fahri Trafik Müfettişliği müracaat şartları nelerdir ve nereye müracaat edilir?
Fahri Trafik Müfettişi olacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az kırk yaşında olmak,
c) Yüksekokul mezunu olmak,  
d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
e) Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,
f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaktır.
Yukarıda belirtilen şartlara haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanların, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgâh ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek adres kayıt sistemine kayıtlı oldukları İl Valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.
İnternetten araç sorgusunda karşımıza çıkan, tahdit bölümündeki "Diğer" ne anlama gelmektedir?
Tahdit bölümünde aracın satışına engel herhangi bir hak mahrumiyet (Haciz, Rehin v.b) bulunup bulunmadığını belirtir bilgiler bulunmaktadır. “Diğer” kodu, aracın tesciline engel bir durum olduğunu göstermektedir. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye en yakın İl/İlçenin Trafik Tescil Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği’nden ulaşılabilir.
Kimlik bilgileri verilen şahsın/şahısların adına tescilli araç bulunup bulunmadığı veya plakası verilen aracın geçmişteki sahipleri hakkında nasıl bilgi temin edebilirim?
Araç sahipliğine dair bilgiler kişiye özel nitelikte olduğundan, herhangi bir mağduriyetinizi gidermek üzere bilgi teminine ihtiyaç duymanız halinde, adli makamlara (Mahkeme, Savcılık, İcra Müdürlükleri) müracaat etmeniz gerekmektedir.
Özel Plaka Ücretleri nasıl hesaplanıyor?
Ad ve/veya Soyad veya Ticari Unvan ihtiva eden Özel Plakalar, kayıt tescil tarihi itibariyle yıllık sürenin sona erdiği tarihte yürürlükte olan, memur maaş katsayısı x 100.000 + KDV (%18) şeklinde hesaplanmaktadır.
Kayıt tescil tarihi itibariyle yıllık süre sona erdikten sonra bir ay içinde plaka ücretini yatırmayanlar için Amme Alacakları Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre aylık gecikme cezası uygulanmaktadır.
Plakası bilinen aracın herhangi bir trafik kazasına karışıp karışmadığı hakkında nasıl bilgi edinebilirim?
Ölüm veya yaralanma ile oluşan trafik kaza bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğümüzce kayıt altına alınmakta, yalnız maddi hasarla sonuçlanan kazalar konusunda ise her hangi bir kayıt tutulmamaktadır. Bu kapsamdaki bilgiler kişiye özel nitelikte olduğundan elektronik ortamda veya dilekçeli olarak bilgi temini mümkün değildir. Ancak aracı satın almak üzere trafik kazası durumunu tespit etmek istemeniz halinde, aracın teknik incelemesini yaptırmak suretiyle sonuca ulaşmanız uygun olacaktır.
Yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazaları konusunda bilgi temin edilip edilmeyeceği konusunda ise Sigorta Bilgi Merkezine( TRAMER) müracaat etmeniz uygun olacaktır.
Plakası bilinen aracın özellikleri ve her hangi bir hak mahrumiyeti bulunmadığına ilişkin bilgileri nasıl öğrenebilirim?
www.turkiye.gov.tr adresindeki “Araç Sorgulama” isimli ekrandan, araçların sahiplik bilgileri saklı kalmak kaydıyla, tescil, hak mahrumiyeti (rehin, haciz vb.) ve çalıntı bilgilerine ulaşılabilmektedir.
Plakası bilinen bir aracın sahibinin kim olduğunu öğrenebilirmiyim?
Araç sahipliğine dair bilgiler kişiye özel nitelikte olduğundan, herhangi bir mağduriyetinizi gidermek üzere bilgi teminine ihtiyaç duymanız halinde, adli makamlara (Mahkeme, Savcılık, İcra Müdürlükleri) müracaat etmeniz uygun olacağı gibi ayrıca www.turkiye.gov.tr adresindeki “Araç Sorgulama” isimli ekrandan, sahiplik bilgileri saklı kalmak kaydıyla araçların hak mahrumiyeti (rehin, haciz vb.) ve bazı tescil bilgilerine ulaşılabilmektedir.
Satın alacağım aracın plakasının sahte veya ikiz plaka olup olmadığını nasıl anlarım?
www.egm.gov.tr ve www.trafik.gov.tr  internet adreslerinden plaka sorgulanmak suretiyle araca ait marka, model, sahiplik belge tarihi, tescil birimi, rengi, cinsi bilgileri ile araç dosyasında rehin, haciz, vb. şerhler bulunup bulunmadığı ve aracın çalıntı olup olmadığı bilgileri görülebilmektedir. Araca ait tescil belgesi üzerindeki bilgiler ve internetteki bilgiler karşılaştırılmak suretiyle ayrıca, araca ait trafik tescil belgesinde belirtilen motor şase numaraları ile araç üzerindeki motor şase numaraları karşılaştırmak suretiyle plakanın gerçekte bu araca ait olup olmadığı anlaşılabilir. Bunun yanında, araç plakaları üzerinde,  plakayı basan şoförler odasının mührü olmak üzere iki ayrı mühür bulunması gerekmektedir.
Satın alacağım aracın ruhsatının (araç tescil ve trafik belgesinin) sahte olup olmadığını nasıl anlarım?
Bir aracın change olup olmadığını anlaşılabilmesi için, aracın tescil ve trafik belgesi üzerinde bulunan motor ve şase numaraları ile araç üzerinde bulunan motor ve şase numaralarının karşılaştırılması gerekmektedir. Araç üzerindeki motor ve şase numarası ile tescil belgesi üzerindeki numaraların bire bir aynı olması gerekmekle birlikte, araçtaki numaralarda kazıntı, silinti, tahrifat, kaynak izi v.b. görünmesi halinde change olma ihtimali bulunduğundan, motor ve şase numaralarının teknik elemanlar (makine mühendisleri odası, TSE, Üniversitelerin Makine Bölümleri v.b.)  tarafından incelettirilmesi uygun olacaktır.
Satın almak istediğim aracın hukuki bir problemi bulunup bulunmadığını nasıl öğrenebilirim?
Satın alınmak istenilen araç kayıtlarındaki hak mahrumiyeti bilgileri ile diğer satışa engel hukuki durumlar noter satışı sırasında noter vasıtasıyla öğrenilmektedir.
Sitenizdeki araç sorgulaması bölümünde, aracım rehinli, tahditli vs. görünüyor. Gerçeği yansıtmayan bu durumu düzeltmek için ne yapabilirim?
Genel Müdürlüğümüze ait www.trafik .gov.tr  internet adresinden ulaştığınız tahdit bilgilerinin detayları aracın tescilli bulunmakta olup en yakın Trafik Tescil Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği’ne müracaatta bulunmanız gerekmektedir.
Sitenizdeki araç sorgulaması bölümünde, aracın rengi - modeli - markası vs. yanlış yazıyor. Bu durumu düzeltmek için ne yapabilirim?
Genel Müdürlüğümüze ait www.trafik .gov.tr  internet adresinden ulaştığınız tahdit bilgilerin detayları aracın tescilli bulunduğu Trafik Tescil Kuruluşlarımız’daki araç dosyalarında bulunmakta olup konu hakkında en yakın  Trafik Tescil Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği’ne müracaatta bulunmanız gerekmektedir.
Sürücü belgelerinde T.C. Kimlik Numarasının olması zorunlu mu? Üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunmayan sürücü belgeleri geçerli mi?
15.02.2007 tarihinden itibaren düzenlenen sürücü belgeleri üzerine belge sahibinin T.C. Kimlik Numarasının yazılması uygulamasına başlanılmıştır. Ayrıca, zayii veya yıpranma gibi nedenlerle sürücü belgesini değiştirme durumunda olan vatandaşlarımıza, üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan sürücü belgesi verilmektedir. T.C. Kimlik Numarası bulunmayan sürücü belgelerinin belli bir süre içinde değiştirilme zorunluluğu bulunmamakta olup, gerek trafik denetimlerinde, gerekse diğer trafik işlemlerinde (trafik kazaları gibi) mevcut sürücü belgeleri geçerlidir.
İletişim
Tophane Mah. Çanakkale Cad. Yeni Hal İçi Sok. No:18/A
Merkez/Rize, pk:53020
Email: alperensigorta@hotmail.com.tr
Phone: 0 (464) 214 46 71
SOSYAL MEDYA
 
 
Hakkımızda
Tüm sigortacılık işlemlerinizde sizlere kaliteli hizmet vermekten her zaman onur duymaktayız. Bu amaçla sektörde uzun yıllardır hizmet veriyoruz.
Copyright © Alperen Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti.