Alperen Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD. ŞTİ.
 
Trafik Sigortaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
 
Sürücü belgeme ait bilgileri (verilme tarihi, belge no su v.b.) nasıl öğrenebilirim?
Sürücü belgesine ait bilgiler kişiye özel nitelikte olduğundan, herhangi bir trafik tescil kuruluşuna dilekçe ile bizzat müracaat etmeniz gerekmektedir.
Sürücü belgeme ve aracıma uygulanan trafik cezalarına ilişkin bilgileri nasıl öğrenebilirim?
www.turkiye.gov.tr adresindeki “Sürücü Ceza Puanı” isimli ekrandan, sürücü belgesi ceza puanı bilgilerine ulaşılabilmektedir. Araç tescil plakasına uygulanıp tahsilatı yapılamayan ihbarlı trafik cezaları ise www.gib.gov.tr adresindeki “İnternet Vergi Dairesi” ekranından sorgulanabilmektedir.
Sürücü ceza puanımı ve sürücü belgemin iptal işlemlerine ait bilgileri nasıl öğrenebilirim?
www.turkiye.gov.tr internet adresinden sürücü puanı 1ve iptal bilgisine sorgulama yaparak ulaşılabilmektedir. Ancak, bu konuda resmi belge istemeniz halinde ise kişiye özel bilgiler içerecek olması sebebiyle belgeyi aldığınız veya ikamet ettiğiniz trafik tescil kuruluşuna bizzat giderek dilekçe ile müracaat etmeniz gerekmektedir.
Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarına itiraz süresi ne kadardır ve itirazımı nereye yapabilirim?
Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde sulh ceza mahkemelerine başvuruda bulunulabilecektir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunulmadığı takdirde ilgili karar kesinleşecektir. İdari para cezasının dava açma süresi içerisinde ödenmek istenmesi halinde bunun dörtte üçü ödenebileceği gibi ilgili vergi dairesine 1 (bir) ay içerisinde müracaat edilmesi halinde ilk taksidi peşin, kalan üç taksidi de aylık %5 faizle birlikte ödenmek koşuluyla, 1 (bir) yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenebilecektir.
Trafikte beni tehlikeye düşüren bir durumla karşılaştığımda ne yapabilirim?
Trafikte tehlikeye düşürülen bir durumla karşılaşılması halinde, durumun en yakın trafik zabıtasına veya bulunmaması halinde Alo 155 Polis - 156 Jandarma Hattı'na bildirilmesi gerekir.
Türkiye'den almış olduğum araçla, yurtdışına çıkabilir miyim?
Türkiye'den alınmış bir araçla ilgili gümrük mevzuatı çerçevesinde yurt dışına çıkılabilmesi mümkündür.
Türkiye'den almış olduğum ehliyet, yurtdışında da geçerli midir? Değilse ne yapabilirim?
Ülkeler arasında farklı uygulamalar olduğundan gideceğiniz ülkenin mevzuat hükümleri geçerlidir. Ancak, Türkiye Turing ve Otomobilciler Kurumundan "Uluslararası Sürücü belgesi " alınması halinde, bu belge ile yabancı ülkelerde 1 yıl araç kullanabilmektedir.
Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin istatistikî bilgileri nasıl temin edebilirim?
Trafik kazalarına ilişkin istatistikî bilgiler www.trafik.gov.tr internet adresinden aylık bültenler halinde yayımlanmakta, daha detaylı bilgiler içeren Trafik İstatistik Yıllıkları ise Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) ile koordineli olarak hazırlanarak hizmete sunulmakta olup, TÜİK’e müracaat edilmek suretiyle bu yayına ulaşılabilecektir.
Sözü edilen internet sayfası veya istatistik yıllıklarında yer almayıp, kişiye özel veya yer belirten nitelikteki bilgileri içermeyen istatistiki bilgiler (araç sahibinin kimlik bilgileri, sürücü belgesi ve sahibinin kimlik bilgileri, adres-telefon bilgileri, araç plakası, araç markası, sigorta bilgisi, yol numarası, cadde-sokak adı vb.); 4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanun kapsamında hizmete sunulmaktadır. Bu konuda www.trafik.gov.tr internet adresindeki “İstatistikler” bölümü altında yer alan “Hizmet Satışları” linkinden detaylı bilgi alınacaktır.
1 Nisan 2008 tarihinden itibaren meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarında tarafların kendi aralarında tutmuş oldukları tespit tutanaklarına ait bilgiler ise www.tramer.gov.tr. İnternet adresinden alınabilecektir.
Ülkemizde tescilli araçlara ilişkin bazı istatistiki bilgileri nasıl öğrenebilirim?
Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) arasında 15.04.2004 tarihinde imzalanan protokol gereğince, koordineli şekilde hazırlanan tescilli araçlara ilişkin istatistiki bilgiler TÜİK tarafından yayınlanmaktadır. TÜİK’e ait www.tuik.gov.tr internet adresinden aylık araç tescil haber bültenleri temin edilebilecek olup, bültende yer almayan detaydaki araç istatistikleri konusunda “TÜİK’e müracaat edilmesi gerekmektedir.
Yanlış veya haksız yere yazıldığını düşündüğüm bir trafik cezasına nasıl itiraz edebilirim?
Yanlış ve haksız yere yazıldığı düşünülen bir trafik cezasına itiraz; o ilde bulunan Trafik Mahkemesi'ne, bunların bulunmadığı yerlerde ise Sulh Ceza Mahkemesi'ne yapılmaktadır.
Yurtdışında/ülkemizde kullanılmak üzere, herhangi bir trafik kazasına karışıp karışmadığımı ve varsa trafik suçlarıma ait bilgileri nasıl temin edebilirim?
Trafik kaza ve ceza durumunu gösterir resmi belge talepleri, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına dair 4645 sayılı kanun gereğince, hizmet satışı kapsamında düzenlenerek talep sahiplerine verilebilmektedir.
Söz konusu belgeyi almak üzere;
Emniyet Genel Müdürlüğü A.Ayrancı/ANKARA binasının beşinci katında bulunan Başkanlığımıza kendiniz, birinci dereceden yakınınız veya vekalet verdiğiniz herhangi bir şahıs bizzat müracaat edebileceği gibi,
www.trafik.gov.tr internet adresimizdeki “İstatistikler” bölümü altında yer alan “Hizmet Satışları” linkinden ulaşılacak dilekçe ve protokolün doldurularak, protokolde belirtilen hususlar yerine getirilmek kaydıyla posta yoluyla da müracaat yapılabilmektedir.
Yurtdışından almış olduğum araçla Türkiye'ye gelebilir miyim?
Yurt dışından getirilen yabancı ülke plakalı araçların ilgili Gümrük Müdürlüğü'nce verilen süre içerisinde ülkemizde kullanılabilmesi mümkündür.
Yurtdışından almış olduğum ehliyet, Türkiye'de geçerli midir? Değilse ne yapabilirim?
Türk vatandaşları ile ilgili kanunlar ve ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere yabancı kişiler, dış ülkelerden alınmış, cinsi için geçerli sürücü belgeleri ile ülkemizde yabancı ve Türk plakalı araçları sürebilirler.
Ancak; turistler ve geçici bir süre için gelenler dışında herhangi bir iş, hizmet veya eğitim amacıyla ülkemizde bulunan yabancıların ise konsolosluk veya noter tarafından tercüme edilmiş tasdikli Sürücü belgesi örneklerini Sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları mecburidir. Türk vatandaşları yurda kesin dönüşlerinde, 1 yıl içerisinde sürücü belgelerinin değiştirmedikleri takdirde ,değiştirinceye kadar araç kullanamazlar.
Yabancı Sürücü Belgeleri'nin Ülkemiz Sürücü belgesi 'ne Dönüştürülmesi:
1-Sürücü belgesinin noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi,
2-Şoförler Odası'ndan sürücü belgesi dosyası,
3-Nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi (Yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi),
4-3 Adet fotoğraf,
5-Sabıka kaydı (Aslı ) (1 yıl geçerli),
6-Sağlık raporu (Aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından)(1 yıl geçerli)
7-Kan grubu belgesi,
8-Yabancı sürücü belgesi (Aslı) (İşlemden sonra iade edilmek üzere),
9-Maliye'den harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre ödenecektir.),
10-Sürücü belgesi kart ücreti.
<<Önceki 1 2 3 4 Sonraki>>
İletişim
Tophane Mah. Çanakkale Cad. Yeni Hal İçi Sok. No:18/A
Merkez/Rize, pk:53020
Email: alperensigorta@hotmail.com.tr
Phone: 0 (464) 214 46 71
SOSYAL MEDYA
 
 
Hakkımızda
Tüm sigortacılık işlemlerinizde sizlere kaliteli hizmet vermekten her zaman onur duymaktayız. Bu amaçla sektörde uzun yıllardır hizmet veriyoruz.
Copyright © Alperen Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti.