Genel Müdürlüğümüze ait www.trafik .gov.tr  internet adresinden ulaştığınız tahdit bilgilerinin detaylarını öğrenebilmek için en yakın Trafik Tescil Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği’ne müracaatta bulunmanız gerekmektedir.
Ayrıca, hak mahrumiyetinin kaldırılabilmesi için, hacizlerle ilgili olarak İcra Müdürü'nün yazısının, tedbirle ilgili olarak mahkeme yazısının, rehinle ilgili olarak bankaca düzenlenen ve noterce tasdiklenen ibranamenin veya bankaca iadeli taahhütlü olarak gönderilen yazının ya da banka görevlilerince elden getirilen yazının ibrazı gereklidir.